Arduino MP3 Shield VS1053

240.000 200.000

Arduino MP3 Shield VS1053 là Shield cho Arudino sử dụng IC giải mã chuyên dụng VS1053, hỗ trợ giãi mã các định dạng như : MP3, AAC, Ogg Vorbis, WMAMIDI, FLAC, WAV (PCM and ADPCM).. Shield có thể dùng để ghi âm PCM (WAV) và nén Ogg Vorbis và điều chỉnh được các tín hiệu như : bass, treble, volume,v.v… Ngoài ra, chúng ta còn điều khiển được 8 chân GPIO để đọc nút nhấn hay bật/tắt các bóng LED nhỏ.

Danh mục: ,