Arduino CAN BUS Shield MCP2515

195.000 170.000

Arudino CAN BUS Shield được thiết kế giúp người dùng Arudino có thể dễ dàng tiếp cận giao tiếp CAN, Shield sử dụng IC giao tiếp MCP2515 từ Microchip với khả năng chuyển đổi giao tiếp CAN sang SPI để giao tiếp với Arduino.

Danh mục: ,