ESP8266 UART ESP-01S

27.000 25.000

Mạch thu phát Wifi ESP8266 UART ESP-01S Ai-Thinker được sản xuất bởi Ai-Thinker sử dụng IC Wifi SoC ESP8266 của hãng Espressif, được sử dụng để kết nối với vi điều khiển thực hiện chức năng truyền nhận dữ liệu qua Wifi, mạch có thiết kế nhỏ gọn, sử dụng giao tiếp UART với bộ thư viện và code mẫu rất nhiều từ cộng đồng, ESP-01S được sử dụng trong các ứng dụng IoT và điều khiển thiết bị qua Wifi,…

Danh mục: ,